Phi thường kỳ quặc

Video: Rét kỷ lục tới của giẫm chân lên cổng, chéo dãy liền tại chỗ

Nhiệt chừng giảm xuống mực tàu thấp kỷ lục ở bên đông bắc Trung Quốc, tới mực tàu đơn người đàn ông đi chéo và ắt ướt dãy chặt chịa ra cửa cổng.

Theo Mirror, đơn người đàn ông Trung Quốc muốn rà xem ngoài trời ơi nóng tới mực tàu nè, hả thử đi chéo và ắt ướt, đạp lên cửa nhà tày thép.

Trong video, người đàn ông kệ cỗ áo xống đặc biệt cho vụ đông nói: “Hãy đặng mình chứng minh cho bạn chộ trời ơi nóng như thế nè ở miền đông bắc”.

Người đàn ông đâm xô nác ra trước cửa nhà, sử dụng chéo đạp lên cho ướt rồi đặng chân ra cửa màu hồng. Người đàn ông sau đấy cầm co chân không đặt, đặng lại chiếc chéo dãy chặt chịa ra cửa.

Mirror nhận định nác đấyng băng hả dãy rắn chéo mực tàu người đàn ông Trung Quốc ra cửa nhà. Người đàn ông trong suốt video đấu thử nghiệm với chiếc chéo đương lại, khiến anh ta chỉ đương cặp ắt trên người.

Video: Rét kỷ lục tới mực tàu đạp chân lên cổng, chéo dãy luôn tại chỗ - 1

Giày và ắt mực tàu người đàn ông dãy rắn trên cửa nhà.

Chưa dừng lại ở đấy, người đàn ông đấu xen ắt ra nác và đạp lên cửa. Chiếc ắt đấyng băng dãy rắn y chi như cặp chéo trước đấy.

Cuối với, người đàn ông đi chân è cổ trên phông nền cáu ví nóng. Đoạn video cuốn hơn 4 triệu người xem trên trang căn số tầng lớp Trung Quốc chỉ sau vài ba ngày.

Khu vực bên bắc Trung Quốc còn áp giải qua đợt ví nóng kỷ lục. Nhiệt chừng ở thức giấc Hắc Long Giang có chốn giảm xuống âm 40 chừng C.

Khu vực miền núi Greater Hinggan mực tàu Trung Quốc đương ghi nhận mực tàu nhiệt chừng âm 50 chừng C.

Trung Tâm Khí tịnh Quốc gia Trung Quốc hả ban hành cảnh báo, nhận định đây là đơn trong suốt những đợt ví nóng nhất vụ đông. Thủ đô Bắc Kinh thậm chí đương còn qua mực tàu nhiệt chừng âm 12 chừng C.