Phi thường kỳ quặc

TQ: Con nghịch điện thoại, iPhone mực tàu bầm bị khóa 47 năm

Một cậu bé Trung Quốc giàu dò gia nhập sai mật khẩu, khiến thời kì chiếc điện thoại iPhone bị khóa tăng lên chẳng dừng.

TQ: Con nghịch điện thoại, iPhone mức bầm bị khóa 47 năm - 1

Chiếc điện thoại iPhone bị khóa tới hơn 25 triệu phút.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), đơn cậu bé 2 giai đoạn ở Thượng Hải khiến chiếc điện thoại mức bầm bị khóa cùng căn số thời kì tương đương 47 năm.

Sự việc xảy ra buổi tháng 1 mà mới lan lan truyền trên internet. Chiếc điện thoại đặt bầm đem cho cậu bé đặt xem video.

Khi quay lại rà, người bầm phát hiện chiếc điện thoại mức tớ bị khóa trong suốt 25 triệu phút vì gia nhập sai mật khẩu giàu dò. Sau mỗi một dò gia nhập sai, thời kì điện thoại bị khóa lại tăng lên.

Tại cửa hàng Apple ở Thượng Hải, hòn chức kỹ kể nói người đàn bà có thể chờ cho tới khi điện thoại bật khóa, hay reset lại hệ thống và xóa cả dữ liệu.

Kỹ kể hòn Wei Chunlong nói có trường hợp điện thoại iPhone bị khóa tới 80 năm vì lý do tương từ. “Trong trường hợp nào, cách độc nhất là xóa cả dữ liệu điện thoại”, Wei nói.

Khách hàng họ Lu hãy chờ 2 tháng qua cùng hy vọng điện thoại sẽ bật khóa mà vấn đề đã có chửa đặt giải quyết.

“Tôi chẳng thể chờ 47 năm đặt nói cùng cháu tớ rằng đấy là khuyết điểm mức cha nó”, người đàn bà nói.

Thông tin nào dấy lên làn sóng bàn cãi sôi nổi trên căn số tầng lớp Trung Quốc. Một căn số bậc ba má cho rằng, cô Lu đúng ra chẳng nên chi cho con tớ thế điện thoại đơn tớ. Một căn số khác lại khuyên, cô Lu nên chi sao lưu dữ liệu liền, ngừa trường hợp khẩn.