Phi thường kỳ quặc

Thanh niên phóng xe máy tốc độ 300 km/giờ thằng cao tốc

Thanh niên nào vẫn bị bức ngay khi video đặt đăng lên mạng tầng lớp.

Video phóng xe máy tốc chừng 300 km/giờ trên cao tốc.

Đoạn video đặt cù tự camera lắp trên mũ bảo hiểm thứ que niên liều mạng người Trung Quốc. Người nào dùng mô tô chia thiếu gì to tiệm BMW và phóng cùng véc tơ vận tốc tức thời lên đến cận 300 km/giờ trên đàng cao tốc Nam Ninh.

Camera ghi lại ắt cảnh lao đi như gió thứ que niên Trung Quốc. Anh nào lạng ta lách giữa cạc làn xe và chẳng hề có dấu tiệm run sợ.

Thanh niên phóng xe máy tốc chừng 300 km/giờ tên cao tốc - 1

Đồng hầu chỉ 299 km/giờ.

Tác giả tảng video là đơn người 24 giai đoạn gia tộc Từ và vẫn bị bức ngay khi video đặt lan lan truyền trên mạng tầng lớp. Từ bị cáo buộc băng quá tốc chừng cho phép và chẳng có cạ tài xế.

Kênh lan truyền hình Giang Tô cho biết Từ tài xế trên đàng cao tốc đấu phi trường quốc tế Nam Kinh ở thức giấc Giang Tô. Tốc chừng lao đi thứ Từ lên đến 299 km/giờ, cạ tốc chừng thứ tàu cao tốc Eurostar xoi lệ Âu. Xe máy thứ Từ bây giờ vẫn bị trưng thu sau mùa việc.

Thanh niên phóng xe máy tốc chừng 300 km/giờ tên cao tốc - 2

Thanh niên Từ bị bức vì tài xế quá tốc chừng cho phép.

Từ là đơn người chăm nửa phương tiện xe máy và nói cùng cảnh sát rằng trui chẳng có cạ tài xế. Từ vẫn chi mạng tiền 5 vạn bạc (khoảng 170 triệu đồng) đặt mua chiếc xe máy cũ. Hiện có chửa rõ Từ sẽ bị xử lý thế nào sau mùa việc nào.