Phi thường kỳ quặc

Sư tử nhác bám đuôi xe du khách rong chơi

Một con sư tử đực hãy quyết định hà tiện lực kè cách bám hai chân lên bên sau ô tô hạng du khách đặt chuyển di.

Đàn sư tử phát hiện đơn chiếc ô tô hạng du khách còn chuyển di trong suốt tiến đánh hòn động vật hoang dại ở Pietermaritzburg, Nam Phi. Sư tử đầu đàn lập tức nảy ra ý tưởng bám 2 chân trước lên bên sau chiếc xe đặt hà tiện lực.

Đoạn video do du khách trên đơn chiếc xe quay bằngi cho chộ những con sư tử cái chạy theo thành hòn đầu đàn còn bám càng chiếc ô tô. Hai chân sau hạng nó bước theo dụng cụ còn chuyển di muộn bay bên trước.

Không rõ con sư tử bám theo sau chiếc ô tô trong suốt thời kì bao lâu, mà sự việc kéo dài chí ít 1 phút trước khi chiếc xe dừng bằngi.

Đây chẳng nếu là dò trước hết sư tử có hành vi bằng cùng ô tô hạng du khách. Vào tháng 6.2017, đơn du ách du khách sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng sư tử bòn sử dụng răng ngoạm lốp xe hạng gia tộc trong suốt khu bảo tàng thiên Chapin ở Escuintla, Guatemalan.