Phi thường kỳ quặc

Sán dãy trường học như cứng công băng trong suốt dạ người hích ăn sushi

Con sán trường đến 2,8m nếu phanh vội lại 18 dò phanh danh thiếp thầy thuốc có thể chụp ảnh.

Sán dãy trường như rắn làm tổ trong suốt lòng người hích ăn sushi - 1

Sán dãy trường như rắn làm tổ trong suốt lòng người hích ăn sushi - 2

Sán dãy trường 2,8 mét phanh lấy ra tự lòng đơn người đàn ông Singapore

Một con sán xơ mít trường 2,8m lỡ phanh phát hiện trong suốt lòng cụm từ đơn người đàn ông Singapore hích ăn sushi cá.

Con sán xơ mít phanh vội lại 18 dò phanh danh thiếp thầy thuốc cụm từ Bệnh cáo Đa hoa Singapore có thể chụp ảnh, theo Mirror.

Mặc dù con sán có bề trường 2,8 mét, bệnh nhân dịp chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cụm từ việc ký sinh trùng lặp phát triển trong suốt thân.

“Bệnh nhân dịp chỉ cảm thấy giật thột khi con sán chun qua trực tràng”, chuyên gia bay bệnh lan truyền nhiễm Hsu Li Yang nói.

Giáo sư Hsu cho biết ký sinh trùng lặp nào là đơn con sán xơ mít vì chẳng có loài ký sinh trùng lặp nào có thể trường như vậy.

“Câu hỏi phanh ra là đây là loài sán xơ mít gì. Điều nào cũng sẽ giúp đáp câu hỏi bệnh nhân dịp nhiễm sán xơ mít tự đâu”, giáo sư nói thêm.

Sán dãy trường như rắn làm tổ trong suốt lòng người hích ăn sushi - 3

Giáo sư Hsu nghi còn ngày đơn có giàu người bị nhiễm sán cá ở Singapore chi như danh thiếp nác phát triển khác

Các chuyên gia hỉ rà đơn trái trứng thu phanh tự con sán xơ mít. Họ nói rằng nó chi sán xơ mít cá nhất.

Hầu cả người dân nhiễm sán cá sau khi ăn cá nác ngọt ngào sống hay chửa chín.

Giáo sư Hsu nghi còn ngày đơn có giàu người bị nhiễm sán cá ở Singapore chi như danh thiếp nác phát triển khác, chốn cây tiêu thụ cá sống ngày đơn tăng.