Phi thường kỳ quặc

Nhặt đặt túi rác rưởi, bật ra chộ 200 triệu cùng

Số tiền nào sẽ đặt giao cho công nhân vệ sinh giấu tên sau khi chẳng chừng đặt chủ nhân thực thụ mực tàu túi tiền.

Nhặt đặt túi rác rến, mở ra chộ 200 triệu cùng - 1

Số tiền 200 triệu cùng đặt giao cho công nhân vệ sinh người Anh.

Một công nhân vệ sinh tại Anh hẵng “trúng quả” khi vô tình chừng chộ đơn túi rác rến to, bên trong suốt đựng 7.000 bảng Anh (khoảng 210 triệu cùng). Túi rác rến nào gồm cạc tờ 20 bảng Anh hẵng cũ, giàu tờ chết mạng serie.

Sau khi am hiểu tin trên cạc dụng cụ lan truyền am hiểu đặt gửi lại cho chủ nhân thực thụ mực tàu túi tiền, đơn vị vệ sinh nào đã có chửa dạng chừng đặt người sở hữu nó. Nhiều người đòi điện đến mà “chỉ là nói láo bay mạng tiền bị chết”.

Giám đốc Mark Hanson tự đơn vị vệ sinh, nói: “Chúng mình hẵng bàn giao cho cảnh sát và gia tộc chẳng chừng đặt chủ nhân túi tiền. Số serie mực tàu tiền bị hư hỏng hẵng đặt gửi cho nhà băng. Chúng mình hy vọng sẽ đặt dấn ắt mạng tiền mới trong suốt thời kì đến”.

Theo quy toan, công nhân vệ sinh giấu tên sẽ là người sở hữu mạng tiền nào vì chẳng có ai đến dấn nó. Người nào cho biết sẽ phân cho những người khác trong suốt ca công việc và mạng tiền còn lại đặt công tự thiện.

Mark nói: “Nhiều người đòi điện nói rằng đây là mạng tiền tài gia tộc. Một que niên nói anh ta chết 2.000 bảng Anh mà chẳng dạng chứng minh đấy là mạng tiền tài mình”.