Phi thường kỳ quặc

“Người trở về từ bỏ năm 2030” từ dấn từ bỏng gặp chính tớ ở mai sau

Chàng nam Noah chừng hoi để ý khi từ bỏ dấn “trở bay từ bỏ năm 2030” mới đây đề cập tới việc chừng gặp chính bản thân tao trong suốt mai sau.

"Người trở bay từ bỏ năm 2030" từ bỏ dấn chừng gặp chính tao ở mai sau - 1

Noah xuất hiện trên khúc video mực chênh Apex TV.

Theo Express, Noah Novak, người từ bỏ dấn trở bay từ bỏ năm 2030, nói tao chừng gặp chính bản thân ở năm 2070.

Noah từ bỏ năm 2030 giảng giải: “Anh ta cho mình xem giàu thông báo, anh ta nói chính thi hài những việc mình chừng công, anh ấy giảng giải ắt dã man của kể từ bỏ khi mình trở bay năm 2017”.

“Không đơn ai có thể biết rõ bay mình như vậy, có những thông báo mà ai đấy nếu theo dõi bạn hết thế hệ mới biết để”, Noah giảng giải. “Không có danh thiếph giảng giải thích hợp lý nà ngoài việc anh ta chính là mình trong suốt mai sau”.

Noah tới từ bỏ năm 2030 rất nghi, rằng vì sao tao lại để gặp chính bản thân trong suốt mai sau mà chẳng hoi ra nghịch lý thời kì.

Noah tới từ bỏ năm 2070 giảng giải: “Những người du hành thời kì để lắp chip, cản gia tộc có thể nói những điều hoi ảnh hưởng tới danh thiếp sự kiện trong suốt thòng thời kì”.

"Người trở bay từ bỏ năm 2030" từ bỏ dấn chừng gặp chính tao ở mai sau - 2

Noah nói tao chừng gặp chính bản thân tới từ bỏ mai sau.

Noah trẻ hơn để câu hỏi: “Tại sao anh lại chuyện trò để cùng mình?”. Người kia trả lời lời: “Tôi chẳng thể nói những điều hoi ra nghịch lý”.

Noah tới từ bỏ năm 2070 tiết lậu rằng, xe hơi trong suốt mai sau sẽ giúp dã man người tới nơi cần tới “gần như lập tức”. Cuộc chiến tranh trong suốt mai sau cũng sử dụng tới “danh thiếp vệ tinh”.

“Xe bay rất nhanh… Chỉ cần nói chấm tới và bạn sẽ tới đấy lập tức”, Noah tới từ bỏ năm 2070 nói. “Có đơn cược chiến trong suốt chẳng gian, sử dụng vệ tinh”.

Noah tới từ bỏ năm 2070 chẳng tiết lậu nhà nước nà hoi chiến, vì điều nào sẽ hoi ra nghịch lý thời kì.