Phi thường kỳ quặc

Nghe tiếng van meo meo, coi ra chuồng chộ chẳng nếu mèo

Du khách khứa nhai chộ tiếng van meo meo mà khi coi ra trong suốt chuồng, gia tộc nhận ra nó chẳng phân phát ra tự đơn con mèo.

Video cu nhái lại tiếng mèo van ở Mỹ

Một con cu sống tại đơn khu bảo tàng ở Mỹ lỡ đặt phân phát hiện có kỹ hay dị đền: bắt chước tiếng van meo meo ngữ mèo.

Emma Neagu- du khách khứa tới thăm Trung bụng Phục buổi Chim hoang dại Florida Keys – hãy xoay lại video nào và đăng tải lên số phận. Cảnh xoay cho chộ con cu giẻ cùi lam – loài cu chọc gia tộc ác – gã Flop van meo như đơn con mèo thật thụ.

Khu bảo tàng cho biết Flop hãy gia tộcc đặt kỹ hay nào trong suốt khi bị giam trái phép với mèo trong suốt đơn căn nhà.

“Flop là đơn ví nhử bay những điều sẽ xảy ra khi con người cầm nuôi động vật hoang dại công hích cưng đơn cách phạm pháp”, trọng điểm cho biết trong suốt đơn bài bác đăng tải trên Facebook.

“Nếu đặt thả tự do, Flop sẽ chẳng thể sống sót. Flop bây giờ là cư dân đền trọ chẳng thể thả tự do tại trọng điểm chúng tôi”.