Phi thường kỳ quặc

Ngắm bình diện thiệt mực tàu cô gái “người sói” dò đầu cạo bình diện

Dù diệt trừ lông kì tia laser, thân thể cô gái đã che đặc lông chỉ sau đơn thời kì ngắn.

Ngắm bình diện thực cụm từ cô gái "người sói" dò đầu cạo bình diện - 1

Cô gái Supuhan với lông che khắp người.

Supatra Supuhan, 17 giai đoạn, đặt sách kỉ lục Guinesss công nhận là “cô gái giàu lông nhất thế giới”. Supuhan sống ở Bangkok, Thái Lan và đắt nếu chứng bệnh hãn hữu gặp khiến thân thể Supuhan liền chật lông.

Mới đây, sau khi chụp hình với người chất mới cưới, Supuhan quyết định sẽ cạo bình diện dò trước hết trong suốt thế hệ. Supuhan chừng điều trừng trị kì tia laser đặt diệt trừ lông tuy nhiên chẳng thành công.

Ngắm bình diện thực cụm từ cô gái "người sói" dò đầu cạo bình diện - 2

Supuhan sau khi cạo bình diện.

Trên bắt hình đăng ở Facebook, Supuhan viết lách bay chất mới cưới: “Anh chẳng chỉ là ái tình đầu mà đương là ái tình cụm từ cuộc thế em”.

Supuhan là dài hợp hãn hữu hoi đặt ghi nhận đắt chứng bệnh giàu lông đem thằng Ambras. Nhiều người đắt chứng bệnh nào bị láng giềng xa lánh vì nghĩ rằng gia tộc là con cụm từ “người sói”.

Ngắm bình diện thực cụm từ cô gái "người sói" dò đầu cạo bình diện - 3

Supuhan với chất mới cưới.

Dù cầm, Supuhan nói rằng cô chẳng bị phân biệt đối và có rất giàu bạn ở dài. “Tôi liền đặt cạc bạn bảo vệ. Tôi cảm thấy tao thực đặc biệt”.