Phi thường kỳ quặc

Mỹ: Thấy hớ tuyết kỳ bằng, phát hiện điều hích bên trong

Các du khách phát hiện điều nào tại khu trượt tuyết và báo cho người quản lý.

Mỹ: Thấy hớ tuyết kỳ lạ, phát hiện điều thú vị bên trong suốt - 1

Gia ách đèo ngủ đông trong suốt đơn hớ tuyết ở Mỹ

Người quản lý tại đơn khu trượt tuyết ở Mỹ cho biết du khách hãy phát hiện ra phát hiện đơn gia ách đèo ngủ đông bên trong suốt hớ tuyết.

Mark Shea, quản lý khu trượt tuyết ở bang Maine nác Mỹ, cho biết cạc du khách hãy nhìn thấy cái hớ trong suốt khi đơn áp giải quán quân trượt tuyết còn đặt tổ chức hôm của 7 bằng trước.

Shea đăng tải hình chụp hớ tuyết lên Facebook và viết: “Đây là đơn lỗ lã hổng trên đàng trượt tuyết. Thứ màu xui bên trong suốt là đơn con đèo xui Maine. Nó có hai con. Tất trưởng đều an toàn và đã còn ngủ”.

Shea cho biết áp giải thi hãy bị trằm 30 phút vì sự cố nào. Ban tổ chức nếu tai lại đàng thi đặt vận cổ vũ lánh xa gia ách đèo.

Shea tin rằng cái hớ bại lộ ra sau khi khúc đàng nào đặt quét dọn đặt tổ chức cược thi. Ông nói những con đèo chẳng biết chừng tuyết hãy bị cạo đi và đã ngủ.

Sau đấy, Shea cũng hãy hỏi quan điểm đơn nhà sinh học hoang dại. Người nào khuyên ông dùng ván gỗ và tuyết đặt che lấp cái hớ, bảo vệ gia ách đèo.