Phi thường kỳ quặc

Kì bằng sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như con đâm

Những hình hình dưới đây cho chộ sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như thể con đâm mức nó.

Kì bằng sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như con đâm - 1

Trong buổi khám phá vườn nhà nước Etosha ở Namibia, nhiếp hình gia Gordon Donovan hẵng ghi bằngi giây lát đơn con sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như con đâm mức nó.

Kì bằng sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như con đâm - 2

Sư tử cái ấp ủ và công vệ sinh thân thể cho lẻ dương bé, và cản trở cạc con sư tử hung tợn khác trong suốt bầy bằngi cận nó.

Kì bằng sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như con đâm - 3

Theo hướng dẫn viên trong suốt vườn nhà nước Etosha, con sư tử cái cận như sống tách bặt cùng bầy sau khi bầy con mức nó bị đơn con sư tử đực ám sát.

Kì bằng sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như con đâm - 4

Nhiếp hình gia tới từ bỏ đô thị New York, Mỹ, cho biết chình tượng kỳ bằng nào diễn ra trong suốt vòng hơn 2 bây giờ.

Kì bằng sư tử cái chăm nom lẻ dương lọt lòng như con đâm - 5

Mặc dù lẻ dương là con mồi thiên nhiên, mà sư tử cái sẵn sàng chăm nom và bảo vệ nó khỏi những con sư tử bòn khác.