Phi thường kỳ quặc

“Khách chẳng mời” chun ra trong suốt lượng ATM, đốt nát nhiều tiền bình diện

Chuột công băng trong suốt lượng ATM tại đơn nhà băng ở Kazakhstan và bốc nát giàu tiền phương diện.

Để lánh vụ đông nóng ví tại đô thị Astana ở Kazakhstan, những con chuột hẵng chun qua lỗ lã trên am hiểu ngữ chi nhành nhà băng ForteBank và công băng trong suốt đơn máy co tiền tự động (ATM).

Khi cạc hòn chức nhà băng phát hiện sự việc, con chuột hẵng bốc nát giàu tờ tiền phương diện.

Nhân hòn an ninh ngữ nhà băng sau đó hẵng ép đặt 2 con chuột bé trong suốt đơn chiếc áo quan cạc cán. Đoạn video đăng lên số phận cho chộ chúng hẵng sủa nát những tờ tiền phương diện như là ăn phó mát.

“Hiện tại, chúng tôi còn điều tra ắt những gì hẵng xảy ra”, phát ngôn hòn ngữ nhà băng cho biết và khẳng định cùng khách hàng rằng chuột chẳng nếu là mai nguy hại.

Mặc dù cầm, đơn hình hình đặt đăng lên số phận tầng lớp sau đó cho chộ nhà băng nào còn dùng mèo đặt bảo vệ cạc lỗ lã hổng trên am hiểu.