Phi thường kỳ quặc

Hài hước sóc sử dụng lò xo văng rã đối thủ

Sóc láu tôm láu cá dùng đồ chơi lò xo thắng tiến công sóc chuột chiếm chiếm thức ăn.

Trong khúc video thắng ghi lại tại bang Illinois, Mỹ, hai con phẩy tập hợp loanh quanh 5 chiếc đồ chơi lò xo và đơn mạng đồ ăn, trước khi sóc nạm đơn trong suốt mạng cạc lò xo và kéo căng nó ra.

Khi con sóc láu tôm láu cá thả chiếc lò xo, nó mở liền bay bên con sóc chuột bé cùng sức rất khoẻ.

Những người cù khúc video cho biết gia tộc thắng những chiếc đồ chơi lò xo cùng ý định thắng ghi lại cảnh chúng chơi đùa, mà chẳng ngờ lại dã man việc lại xảy ra bất thần như vậy.

Sóc chuột chẳng e con người và đền xuất hiện tại cạc khu vườn nhà dân thắng chừng chừng thức ăn.