Phi thường kỳ quặc

Đang nhởi gắp hích đoá, sốc vì chộ con phẩy đương sống bên trong

Video đặt con quay ở Dubai ra của 7 bằng trước.

Video đang nhởi gắp hích đoá, sốc vì chộ con phẩy đang sống bên trong suốt

Một du khách tới thăm đơn công ty ở Dubai nhỉ sốc khi phát hiện trong suốt máy gắp hích có đơn con mèo.

Video ghi lại hôm của 7 bằng trước cho chộ con mèo đang ngủ ngon bên cạnh rất giàu hích đoá trong suốt máy gắp hích, UPI đưa tin.

Một người đàn ông đút tiền ra máy và cầm gắp con mèo. Nhưng con mèo chớ thây chớ thây việc bị chọc chọc và đấu đi ngủ. Người đàn ông đấu cầm nhắc con mèo lên mà chẳng thành công.

Không rõ con mèo nhỉ chun ra đây như thế này và có thoát ra ngoài đặt hay chẳng.