Phi thường kỳ quặc

Cóc chẳng đầu khiến cạc nhà khoa học choáng váng

Con cóc khô hỉ khỏe mạnh, nhảy nhót khắp chốn dù chẳng có mắt, mũi đất, mồm.

Video cóc khô ccả đầu hỉ nhảy nhót.

Đoạn video con quay lại cảnh đơn con cóc khô ccả đầu trong suốt rừng tại bang Connecticut, Mỹ mà hỉ mạngng khiến danh thiếp nhà khoa học choáng váng. Con cóc khô nào có đơn thân thể cân đối mà điều đặc biệt là nó hỉ chẳng đương đầu.

Nó thiếu mắt, mũi đất, ngụ, lưỡi và chỉ có đơn lỗ lã bé ở chốn đúng ra là mồm. Các nhà khoa học cũng đăng tải phát hiện nào lên giàu địa chỉ uy tín và bàn cãi vì sao con cóc chẳng có đầu mà hỉ mạngng đặt.

Một mạng giả thuyết cho rằng con cóc khô ccả đầu do bị chuột gặm hay bị kí đâm trùng lặp trên phương diện ăn ccả đầu. Con cóc khô nào đặt Fill Fleming, đâm viên đại học Massachusetts phát hiện ra.

Cóc chẳng đầu khiến danh thiếp nhà khoa học choáng váng - 1

Con cóc chẳng đầu hỉ mạngng khỏe mạnh.

Cô chừng chộ con cóc khô trong suốt rừng vì thế hỉ con quay video lại và đăng tải lên Twitter cá nhân chủ nghĩa đặt hỏi dã man người. Fleming đáp trên tờ Live Science rằng con cóc khô nào chẳng hoàn toàn ccả đầu mà có thể là do biến dị gene.

Một mạng quan điểm khác cho rằng con cóc khô hỉ khỏe mạnh, chứng tỏ nó mới bị ccả đầu thời kì gần đây. Ý kiến đặt giàu người cùng ái tình nhất là đơn loài ruồi hỉ đâm trứng lên con cóc khô và kí đâm trùng lặp thứ loài nào hỉ “gặm cả đầu cóc khô”.