Phi thường kỳ quặc

Chó giữ cân bằng bừa tài ba trên xe chuyên chở còn bay

Trông con chó thoải mái đơn cách kỳ bằng.

Video chó giữ cân bằng bừa tài ba trên xe vận tải còn bay

Một du khách tới Bangkok, Thái Lan nhỉ vô với kinh ngạc khi chộ đơn con chó “lướt sóng” trên xe vận tải chở chật nông phẩm lỡ thu hoạch.

Đoạn video tốt tảo hôm thứ 4 bằng trước, cho chộ con chó đứng trên đơn khoảnh gỗ báo cáo, tốt trên chỏm xe vận tải. Trông con chó thoải mái đơn cách kỳ bằng.

Người tảo phim đăng tải video lên số mệnh và viết lách ghi chú: “Tôi còn tài xế bên sau chiếc xe vận tải nào thời chộ đơn con chó lướt sóng”.

Không rõ người tài xế vận tải có biết tới sự có mặt thứ con chó hay chẳng, theo UPI.