Phi thường kỳ quặc

Chiêm ngưỡng “trăng sói” bừa ấn tượng ngày đầu năm mới

Trong ngày “trăng sói”, mặt trăng to và sáng hơn ngày đền đến 14%.

Chiêm ngưỡng “trăng sói” cực ấn tịnh ngày đầu năm mới - 1

Máy bay in banh lên mặt trăng to kỉ lục.

Đêm ngày 1.1, hiện tịnh “trăng sói” to nhất và sáng nhất năm xuất hiện ở giàu chỗ trên thế giới. Những nhiếp hình gia nghiệp dư và chuyên nghiệp hãy ghi lại đặt xê ri hình ấn tịnh nhất bay “siêu trăng”.

Theo Daily Mail, trong suốt ngày “trăng sói”, mặt trăng coi to hơn đền châu trường đoản cú 7 đến 14% và cũng sáng hơn rất giàu dò. Hiện tịnh nào đền chỉ xảy ra một dò trong suốt năm.

Hiện tịnh “trăng sói” đặt đòi thằng vày người Mỹ bản địa khi ra những ngày nào, quân sói tại danh thiếp bè rừng lại tru lên suốt đêm. Hãy với chiêm ngưỡng những bắt hình “trăng sói” ấn tịnh khắp thế giới:

Chiêm ngưỡng “trăng sói” cực ấn tịnh ngày đầu năm mới - 2

Chiêm ngưỡng “trăng sói” cực ấn tịnh ngày đầu năm mới - 3

Chiêm ngưỡng “trăng sói” cực ấn tịnh ngày đầu năm mới - 4

Chiêm ngưỡng “trăng sói” cực ấn tịnh ngày đầu năm mới - 5

Chiêm ngưỡng “trăng sói” cực ấn tịnh ngày đầu năm mới - 6