Phi thường kỳ quặc

Bò “trượt dải nghệ thuật” trên con đàng dải giá

Chú bò trình diễn mùng “sạt vượt” có đơn chẳng hai do thời tiết giá như nóng khiến bình diện đàng đóng vượt.

Video bò sạt vượt trên đàng suôn sẻ sạt.

Đoạn video đặt con quay ở đô thị Ôn Châu, thức giấc Chiết Giang, Trung Quốc. Khu vực bên đông Trung Quốc nào còn qua đợt giá như nóng lịch sử cùng giàu chỗ nhiệt chừng xuống -15 chừng C.

Trong clip đặt đơn người dân ghi lại, chua bò chẳng dạng giữ cân bằng trên bình diện vượt suôn sẻ sạt và căn cứ cầm “sạt vượt nghệ thuật” cho đến buổi biến chết ở chót con đàng. Đoạn video đặt đơn người con quay trong suốt nhà khi bên ngoài trời đất còn đặt gió khoẻ.

Bò “sạt vượt nghệ thuật” trên con đàng vượt giá như - 1

Con bò chẳng dạng làm chủ tốc chừng và căn cứ sạt mãi trên đàng.

Có dạng nhai chộ tiếng cười to thứ những que niên khi ghi lại clip nào. Hiện có chửa rõ “số phận” thứ chua bò ra sao vượtu khi sạt đơn chừng đàng xa đến cầm.

Cách đây ít ngày, video sương hóa vượt tại thức giấc Hắc Long Giang cũng cuốn sự đông đảo dò xem và san sẻ. Giá nóng khiến sương bị hóa vách vượt và hoi cản ngăn chừng coi cho người dân giá nhưp miền bừa.