Phi thường kỳ quặc

Bé nam 4 giai đoạn biểu diễn mô tô như ấm sao

Cậu bé 4 giai khúc ở bang California, Mỹ, khiến người sửng mạngt cùng những mùng biểu diễn ngoạn mục cùng mô tô.

Cậu bé Jaydin Smith bắt đầu làm quen cùng xe đạp ập khi mới 1 giai khúc và dò đầu điều khiến mô tô khi lên 2 giai khúc. Hiện tại, cậu bé hãy 4 giai khúc và tang vách đơn ấm sao biểu diễn mô tô

Jocelyn và Patrick Smart, cha mẹ cụm từ Jaydin, cũng tà tà những người ái mộ mô tô địa ảnh và gia đình cũng có đơn đàng thi riêng tại bang California, Mỹ.

“Con nam chúng tôi điều khiển mô tô bay khỏi bình diện cáu, đi trên gờ chật và leo đồi trong suốt thời kì rất ngắn”, Patrick nói. “Khi mới 2 giai khúc và 4 tháng, cậu bé hãy làm chủ chiếc mô tô bé cùng đầy đủ chức hay”.

Các khúc video đăng lên căn mạng tầng lớp cho chộ Jaydin biểu diễn những kỹ hay ngoạn mục như đơn tay thi mô tô địa ảnh chuyên nghiệp.

Jaydin hãy bắt đầu dự đơn mạng mạng cược thi và chiếm thắng lợi tại đơn mạng cược thi ở địa phương.