Phi thường kỳ quặc

Bầy hươu biết đọc bể báo liên lạc, đi thứ tự hơn người

Nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước tinh thần tuân liên bằngc mực hát bộ hươu.

Video hát bộ hươu đi bằngi rất đúng luật liên bằngc.

Một lái xe xe chuyển vận ở Canada mới đây hả ghi bằngi đặt trưởngnh tượng chửa chừng có. Khi ông dứt xe ven đàng, đơn hát bộ hươu 4 con xuất hiện và chúng đi vách dãy dãy rất đều nhau.

Bầy hươu biết đọc bể báo liên bằngc, đi trật tự hơn người - 1

Bầy hươu kì bằng ở Canada.

Bầy hươu thậm chí đương dứt bằngi ở bể báo liên bằngc tại nút trao rồi mới đi đấu. Video cù tại Fernie, British Columbia, Canada giữa vụ đông bằngnh ví.

Hành cồn kì bằng mực hát bộ hươu dấn đặt sự tán dương và hích mực đông đảo người dân. Nhiều người nói rằng tinh thần liên bằngc mực chúng đương cao hơn trưởng đơn mạng người.

Tác ra bộ khúc video nói: “Tôi nhìn chộ bầu hươu kì bằng và co liền điện thoại ra ghi bằngi. Đây là dò trước hết trong suốt thế hệ mình chộ điều kì bằng tới vậy”.