Phi thường kỳ quặc

Băng vàng bí mật lâm xuống chèo nhà ở Mỹ

Một đàn bà tại đô thị Chicago, Mỹ, cảm chộ khó hiểu sau khi phát hiện ti tỉ băng nhóm màu vàng lâm xuống chèo nhà.

Băng vàng bí mật lâm xuống chèo nhà ở Mỹ - 1

Băng màu vàng bí mật lâm xuống chèo nhà cô Dawn Scarpulla.

Dawn Scarpulla biết điều thất thường hử xảy ra khi cô nhai chộ tiếng nổ to sau đơn mùa va chạm, tại nhà thứ cô ở đô thị Chicago, Mỹ.

“Tôi phát hiện cạc ti tỉ băng nhóm màu vàng trên chèo nhà”, Scarpulla nói. “Khi chúng tôi tháp cạc ti tỉ băng nhóm lại cùng rau, nó tạo vách đơn ti tỉ băng nhóm to trường học đến cận 2m”.

Khối băng nhóm màu vàng tan vỡ vách giàu khoảnh bé và công nứt chèo nhà thứ Scarpulla. Cô quyết định giữ mẫu ta băng nhóm bí mật trong suốt tủ lạnh.

Băng vàng bí mật lâm xuống chèo nhà ở Mỹ - 2

Các ti tỉ băng nhóm có tổng bề trường học cận 2m.

Một giả thuyết đặt đem ra là ti tỉ băng nhóm có thể lâm trường đoản cú máy bay còn hạ cánh xuống trường bay quốc tế Chicago O'Hare. Máy bay chuyển di liền qua nhà cô Scarpulla, mà Cơ quan liêu hàng không liên bang Mỹ nói rằng máy bay có hệ thống rã băng nhóm và khả năng ti tỉ băng nhóm to như vậy lâm trường đoản cú máy bay là rất thấp.

Cảnh áp hử đến nhà cô Scarpulla đặt rà hiện trường và lấy mẫu ta băng nhóm bí mật đặt phân tách, mà kết quả chung cuộc chửa đặt ban bố.